DON´T MISS!
Varmt välkommen på vernissage i konstnärens närvaro lördag den 18 januari kl 13-16

Utställningen pågår 18 januari – 9 februari Öppet: tisd-fred: 13-17.30 lörd: 12-16

Om utställningen “Don´t miss” skriver Anastasya Kuznetsova-Ruf:

“Don´t miss” är en meditation kring flyktighet och betydelsen av de korta ögonblick som kan spela en avgörande och ödesdiger roll i våra liv. Alla är vi rädda att missa viktiga saker i livet, och varje person har sin egen uppfattning om vad som är viktigt och har en rädsla för att inte upptäcka det viktiga, att låta det gå förlorat. Och väldigt ofta kan vi, i jakten på de stora framtida planerna, missa dessa små ögonblick som utgör livet självt.”

Anastasya Kuznetsova-Ruf, född 1983 i Moskva, har nu i sin andra utställning på Galleri Agardh & Tornvall. Sedan den första år 2010, har hennes konst visats på Moskvas Moderna Museum (“Take Control”), på 3rd Moscow Int`l Biennale for Young Artist, på At the Warehouce i Rotterdam och i år på Russian Museum in St Petersburg (“Born to crawl and fly”).

Svetlana Tarkhanova, konstkritiker i Moskva, skriver i ett utdrag ur sin text om Don´t Miss:
“Den ryske futuristen Turchin gjorde en gång den ironiska anmärkningen att kritikens reflektioner kring samtidskonst ofta överträffar konstens egen mening. Men Anastasia Kuznetsova-Rufs konst är ett exempel som motsäger detta utmanande axiom. Det är så, att Anastasya i sin konst omedvetet uttrycker mer än vad ord kan uttrycka. Bakom scenen i hennes bilder får man känslan av att det hela utspelar sig i en långfilm, med aktörer vars närvaro berör och kanske också oroar. Bilderna är i sina uttryck allmängiltiga, de aktualiserar tidens skeenden. Samtidigt är de fyllda av pussel och gåtor förmedlade av tecken och symboler som kan tolkas av var och en, oavsett ålder, religion, kön och kultur.
Anastasyas kompositioner är fria från förutbestämda modeller, de bygger snarare på de oskrivna lagar om defragmentering som har sin grund inom fotokonsten, men som på senare år förstärkts och blivit mer komplexa inom filmkonsten. Ämnena i hennes målningar handlar om ingen och alla på samma gång. De dröjer länge kvar hos betraktaren.”

DON’t MISS av ANASTASIA KUZNETSOVA RUF